fredag 30 december 2011

Antal besökare och God Jul

Nu är jag tillbaka och jobbar efter julledigheten. När jag kollar besöksstatistiken på bloggen ser jag med förtjusning att antalet läsare ökat veckan innan jul, och kulminerade dagen innan julafton. Kul att folk söker på tillgänglighet dagen innan julafton, tänker jag. Men tji fick jag. Vid närmare granskning visar det sig att många av besökarna sökt på God jul, Jul, God Jul och Gott nytt År. Det visar sig att jag förra julen önskade jag God Jul och Gott nytt år på bloggen, och att sökmotorerna nu tydligen hittade detta.

Min förhoppning är att folk nästa år hamnar på bloggen för att de söker på tillgänglighet, så därför önskar jag inte God Jul och Gott nytt År detta år. Fast å andra sidan är det ju bra att fler personer av misstag råkar hamna på en blogg om tillgänglighet så att de kan lära sig något nytt om något som många människor råkar ut för dagligen, nämligen bristande tillgänglighet.

Så därför önskar jag Johan Winder och Add Access, dig God Jul och Gott nytt år!

fredag 16 december 2011

Debatt

Integrationsminister Erik Ullenhag skriver i en debattartikel att han räknar med att man under nästa år kommer att landa i frågan om bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och avgöra om det blir en ny lagstiftning. Hans åsikt är klar, bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Läs artikeln här, http://www.hd.se/ledare/2011/12/16/jag-star-fast-vid-min-ambition/

onsdag 14 december 2011

Tillgänglighetspris

Denna tid av brukar det bli dags för kommunerna och andra aktörer att dela ut tillgänglighetspris. Det finns en hel del av dessa priser runt om i Sverige. När jag arbetade i Västerås Stad hade man problem att finna lämpliga pristagare redan efter andra året priset delades ut.

I Strömsunds kommun tycks det vara lättare, för några dagar sedan fick Stenhällans jaktlag Strömsunds kommuns Tillgänglighetspris. Priset kan tilldelas privatperson, förening eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Stenhällans jaktlag har engagerat sig för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i jakt. Man har försett en jaktkoja med ramp och utedass har anpassats, likaså har ramper byggts över diken.
måndag 12 december 2011

Micasa fastigheter


Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter skriver att deras mål är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för alla.

– Frågan vi ställde oss var: Hur kan vi på ett enkelt sätt visa våra boende och besökare hur välfungerande en fastighet är i ett vidare tillgänglighetsperspektiv, säger Anders Nordstrand, VD på Micasa Fastigheter. Då skapade man ett eget klassificeringssystem. Kriterierna har tagits fram i samarbete med berörda organisationer inom handikapprörelsen. Systemet ger de klassificerade fastigheterna ett antal symboler per kategori beroende på uppnådd tillgänglighetsgrad. Nu vill man sprida sitt klassificeringssystem till andra fastighetsägare.


torsdag 8 december 2011

Webbseminarium

Den senaste tiden har jag tagit del av ovanligt många utbildningsinsatser via webben. Dels har Boverket haft utbildning om tillgänglighet i samband med nya Plan- och bygglagen. Sedan har Branchorganisationen Svensk tillgänglighet haft en föreläsningsserie som tog slut i går. I morgon är det dags igen, då ska jag delta i Boverkets konferens kring enkelt avhjälpta hinder som även går att delta i via webben. Du kan anmäla dig här.

torsdag 1 december 2011

Interpellation

Vill du veta vad Erik Ullenhag svarar på följande interpellation från Jan Lindholm MP:

Hur avser statsrådet att prioritera arbetet med frågan om att klassa brister i tillgänglighet som grund för diskriminering?

Kolla då på SVT forum efter 12.00 idag, det ska i alla fall jag göra.


fredag 25 november 2011

Socialt företagande

Är du intresserad av socialt företagande titta då på denna länk till ett föredrag med Alec Carlberg där han förklarar vad socialt företagande är:

http://vimeo.com/30982188

Jag träffade honom vid ett föredrag i Umeå 2008 när jag berättade om mina erfarenheter kring socialt företagande.onsdag 23 november 2011

Programledare Bollibompa

Till SVTs barnprogram Bollibompa har nyligen en rullstolsburen programledare anställts, som ett steg i SVTs jämställdhetsarbete. I dag pysslade hon och gjorde ett akvarium av plastfolie, dock var bordet i studion alldeles för låg för att hon skulle kunna komma in med rullstolen under bordet, därav blev hon tvungen att sträcka sig väldigt mycket för att kunna arbeta, vilket såg ganska ansträngande ut.

Kanske kommer man på SVT i framtiden bygga studios som är tillgängliga och användbara för fler nu när man har en rullstolsburen programledare.

torsdag 17 november 2011

Uttalande bostadsministern

Bostadsministern Stefan Attefall varnade för orimliga tillgänglighetskrav på bostäder under sitt tal på Svensk Byggtjänsts konferens om miljonprogrammet onsdagen den 16 november.

Långsiktighet, tydlighet och enkelhet är enligt bostadsministen, regeringens ledord. Vi ska ha långsiktiga spelregler och ej hänfalla till kortsiktiga populistiska lösningar säger han vidare.

Han poängterar även att det är fastighetsägarens ansvar att rusta upp fastigheten och att finanseringförutsättningarna är goda hos bostadsbolagen att upprusta miljon programmen.

Han berättar sedan hur han besökt bostadsbolag som genomför upprustning av miljonprogrammen.

- hur ambitiös ska man vara när man tolkar tillgänglighetsanpassning av miljonprogram husen, kommunernas andra delar som tolkar lagstiftningen kräver att man måste ha hissar på grund av tillgänglighetskraven, det är totalt ekonomisk olönsamt att sätta in hissar, det driver upp hyran, då måste vi fundera kring hur långt vi ska gå, vi ställer ibland krav att gå så lång så att vi driver upp kostnaden för boende. Här måste vi fundera på hur vi tillämpar regelverken och hur regelverken är utformade, för det är någon som ska betala hyrorna i slutändan säger han vidare.

Se föreläsningen här. Bostadsminsitern kommer in efter 58 min.


tisdag 15 november 2011

Kontrastmarkering


Kan inte låta bli att reagera när jag ser lösningar på bristande tillgänglighet som inte fungerar. Ofta har man en bra intention att lösa bristen, men resultatet blir inte alltid så bra.

Denna bild är från en skola där man använt vit sprayfärg för att kontrastera trappan. Kontrastmarkeringen är för svag och för liten för att kunna ses av någon med synnedsättning. Antar att den även slits relativt fort.

fredag 11 november 2011

Fallolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att fallolyckor kostar samhället 22 miljarder per år.
– Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård till följd av fallolyckor. De som drabbas hårdast av fallolyckorna är framförallt äldre och sköra personer. Det är här de flesta dödsfallen finns och det är också de äldre som oftast behöver läggas in på sjukhus för sluten vård, konstaterar utredaren Jan Schyllander på MSB .

Man skriver att antalet dödliga olyckor ökar och att det dör mer människor i fallolyckor än i trafikolyckor och bränder. De tycker att vi ska satsa mer på att förebygga fallolyckor.

Att åtgärda tillgängligheten är ett sätt att minska att människor drabbas av fallolyckor.


tisdag 1 november 2011

Nytt seminarium

Boverket fortsätter att informera om enkeltavhjälpta hinder tillsammans med Handisam och SKL. Den 9 december kan du delta på detta seminarium i Stockholm.

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/Arbetet-fortsatter-med-EAH-/

onsdag 26 oktober 2011

Kontrasterande handtag

Denna typ av kontrastmarkering ser jag på en hel del dörrar. För det första är den för liten, målgruppen som behöver kontrastering i miljön är ju personer med grava synnedsättningar och de kräver stora åtgärder.

Sedan tycks markeringen slitas relativt fort och tappa sin kontrastering mot omgivningen.

Ledytor


Ledytor tycks vara svårt att anlägga logiskt och tryggt. Denna bild är från Dragabrunnsgatan i centrala Uppsala. Gatan är tänkt vara en så kallad Shared space där bilar, cyklister och gångtrafikanter ska samsas om gatan.

På bilderna ser vi två ledytor längs med en vägg. Tyvärr vet jag inte hur man tänkt när man lade dessa ledytor. Ledytor är tänkta att vara säkra och trygga. I detta fall skulle man inte ha behövt lägga sinusplattorna längs med väggen på byggnaden,då den naturliga ledytan (väggen) fungerar bättre som ledyta. Ledytan till vänster på bilderna ser vi fortsätter ut i en plantering och en parkeringsficka. Den vänstra sinusplattan är gjord av gjutjärn och måste monteras med hjälp av traktor på grund av att den är så tung. Bägge ledytorna saknar kontrasterande ljushet mot omgivningen.

onsdag 19 oktober 2011

Fallrisk

Skulle lämna min dotter på kommunalamusikskolan i dag. Utanför entrén fanns ett skrapgaller som sjunkit. Jag rusade i högsta fart på väg mot affären för att handla medan dottern spelade fiol. Tyvärr såg jag inte skrapgallret utan föll framstupa ner för trappan. Som tur var slog jag mig inte, men i Sverige omkommer det dubbelt så många människor i fallolyckor som det omkommer i trafikolyckor. Var finns debatten om detta?

tisdag 18 oktober 2011

Skyltar

Det sker mer och mer åtgärder av tillgänglighet i samhället. Dessa skyltar såg jag i går på Gränby Centrum som är ett köpcentrum i Uppsala som har ca 85 butiker och ägs av Atrium Ljungberg. Skyltarna är i kontrast, har relieftext och punktskrift.
fredag 7 oktober 2011

Älgjakt tillgänglig

På måndag börjar älgjakten i södra Sverige. Svenska jägareförbundet anser att älgjakten ska bli mer tillgänglig.

– Vi vill ha ökad tillgänglighet på skjutbanor och förneklad lagstiftning för dispens för motordrivet fordon, säger Rikard Södergren.

Rikard vet inte hur många inom jägarkåren som är funktionsnedsatta men med cirka en miljon funktionsnedsatta totalt i Sverige rör det sig säkert om ett stort antal jägare. Inom förbundet arrangeras jakter för dem med funktionshinder, två älgjakter i norra Sverige har redan avlöpt och snart ordnas en rådjursjakt norr om Stockholm.

Läs pressmeddelandet här http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_jagareforbundet/pressrelease/view/aelgjakten-aer-till-foer-alla-690325tisdag 27 september 2011

Scandic fortsätter

Scandic fortsätter sin kampanj gällande tillgänglighet. Nyligen gick man ut med ett pressmeddelande att man tjänar pengar på tillgänglighet. Man skriver att för att möta den stora och växande efterfrågan från företag och myndigheter som söker handikapprum och konferensanläggningar som är tillgängliga för alla så intensifierar man sin framgångsrika satsning på ökad tillgänglighet.

- När vi tar över hotell implementerar vi vårt tillgänglighetsprogram inom tre månader och redan efter ett år märker vi att vi får fler bokningar från såväl privatgäster som företag och myndigheter tack vare tillgänglighetsarbetet. Det ger oss tydliga konkurrensfördelar och förutom att vara en god medspelare i samhället ser vi att det finns stora vinster på att vara tillgänglig för alla, berättar Anders Ehrling, koncernchef och vd för Scandic.

Samtidigt berättade en av mina medarbetare i dag att hon sovit på Scandics rum som inte fungerade för henne, stödhandtag placerade på fel ställen i hygien rummet, och svårt med manöverutrymme.

Det är dock intressant att man använder tillgänglighet som en marknadsföringside oavsett man håller det man lovar. Kanske är detta tecken på början av ett paradigmskifte.

Läs gärna pressmeddelandet här http://www.cisionwire.se/scandic/r/okad-tillganglighet---en-lonsam-affar-for-scandic,c9164720

Maten tillgänglig för alla!

Skriver Svenska Celiakiförbundet i ett pressmeddelande. Våra dolda funktionshinder behöver tas på ett större allvar, skriver man i pressmeddelandet. Frågan är om man gör det efter formuleringen, Maten tillgänglig för alla.
Läs pressmeddelandet här http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_celiakifoerbundet/pressrelease/view/var-femte-taal-inte-maten-686918

fredag 26 augusti 2011

Debatt

Debatt på P1 morgon om bristande tillgänglighet. Meta Troell Svensk handel, Erik Ullenhag integrationsminister och Maria Johansson DHR

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650

tisdag 23 augusti 2011

EU pris till tillgängliga städer

Nu kan städer nominera sig till, Access City Award, det är ett EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet. Priset delas ut varje år för att uppmärksamma och belöna städer som satsar på åtgärder för att göra viktiga varor och tjänster i staden mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer på http://www.accesscityaward.eu/index_en.htm

måndag 28 mars 2011

Tillgänglighet på karttjänst

http://en.wheelmap.org/ kan du själv gå in och berätta om du anser olika platser är tillgängliga eller ej. Siten är från Tyskland och bygger på karttjänsten Openstreetmap och är som en wikipedia lösning.

torsdag 24 mars 2011

Tillgänglighetdeklaration

Nordiska handikappolitiska rådet har antagit en tillgänglighetsdeklaration, man vill också skapa en tillgänglighetsstafett mellan nordiska kommuner för att öka engagemanget kring universell utformning. Läs mer här http://www.nordiskahandikappolitiskaradet.org/?id=108060&cid=121051

tisdag 22 mars 2011

Exempel

Nu finns Boverkets bok "Nio exempel från vardagen- om att lösa enkelt avhjälpta hinder" i webbformat, boken går även att ladda ner.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/Nio-exempel-fran-vardagen/

torsdag 17 mars 2011

Blogginlägg

Ett intressant blogginlägg av Mai Almén om sanktionsmöjligheter och tillgänglighet på bloggen Full delaktighet nu, finns att läsa här!

http://fulldelaktighet.nu/?p=2006

måndag 14 februari 2011

Arbetsmarknadsminister

Onsdagen den 9 feb fick vi på Accessum besök av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, som var intresserad av tillgänglighetsfrågan samt hur vi genom företagande skapar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström skrev om Accessum i en debattartikel i VLT innan besöket. Hon skriver bland annat att hon besöker Västerås företaget Accessum som målinriktat arbetar med tillgänglighetsfrågor och som har ett stort antal personer med funktionsnedsättningar anställda. Artikeln kan du läsa här.

tisdag 8 februari 2011

Bildexempel
Har kommit av mig när det gäller att lägga ut bildexempel på enkelt avhjälpta hinder. Dessa bilder kommer från Uppsala resecentrum som är alldeles nyproducerad, och alltså skall nybyggnationsregler gälla. Man har satt upp en skylt som är taktil och med punktskrift och god kontrast. Däremot har man placerat den på dörrbladet, vilket gör att man riskerar få dörren på sig när man läser. Vidare är dörrfodret i kontrast mot vägg och dörr, men det är för smalt för att vara tydligt.

tisdag 1 februari 2011

Ny bok

Boverket har just släppt en ny bok om enkelt avhjälpta hinder, Enkelt avhjälpt- så här kan det gå till. Den kostar 212 kr att köpa, men är gratis att ladda ner. Tillgänglighetskonsult Maria Wemme och hennes man figurerar på en del av bilderna i början av boken. Boverket skriver att man vill ge en mer konkret bild av vad arbetet handlar om. Det är en bok som illustrerar olika sätt att gå till väga, inte en handbok med givna svar på hur man ska göra, skriver de vidare.

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Enkelt-avhjalpt-sa-har-kan-det-ga-till/

onsdag 26 januari 2011

Boverkets slutrapport

Under under åren 2009 och 2010 gav regeringen, boverket i uppdrag att genomföra en uppsökande informationsverksamhet i landet om enkelt avhjälpta hinder. Nyligen publicerade boverket en slutredovisning av uppdraget.

Deras slutsats är att:
-Kunskapen behöver spridas, framför allt bland små privata fastighetsägare.
-Kunskapen behöver fördjupas
-Arbetet behöver bli ”vardagsmat”, dvs. tillgänglighetsarbetet behöver
gå in som en självklar del i de ordinarie verksamheterna.

Om du är intresserad finns rapporten att ladda ner på följande länk:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Uppsokande-informationsverksamhet-om-enkelt-avhjalpta-hinder/

torsdag 20 januari 2011

Blogginlägg

Intressant blogginlägg om tillgänglighet och boende av Mai Almén kan läsas på följande länk
http://fulldelaktighet.nu/?p=1859

Vad skriver media om tillgänglighet?

Kan man fundera över, åtminstone gör Funktionshinderforskaren Jörgen Lundälv vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet det.

Han ska undersöka hur tidningar som ges ut inom hälso och sjukvården i Västra Götalandsregionen skriver om tillgänglighet. Han ska även studera hur Göteborgsposten har skrivit om frågan de senaste 10 åren.

Läs mer på Jörgens egen blogg, http://j-lundalv.blogspot.com/

måndag 17 januari 2011

HIN Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har reviderat föreskriften kring enkelt avhjälpta hinder, nu kan du ta del av den reviderade föreskriften på http://www.boverket.se/Tillganglighet/Aktuellt/Forslag-om-ny-HIN---enkelt-avhjalpta-behandlas-av-EU/

Föreskriften beräknas träda i kraft 2 maj 2011.