måndag 17 januari 2011

HIN Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har reviderat föreskriften kring enkelt avhjälpta hinder, nu kan du ta del av den reviderade föreskriften på http://www.boverket.se/Tillganglighet/Aktuellt/Forslag-om-ny-HIN---enkelt-avhjalpta-behandlas-av-EU/

Föreskriften beräknas träda i kraft 2 maj 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar