onsdag 26 januari 2011

Boverkets slutrapport

Under under åren 2009 och 2010 gav regeringen, boverket i uppdrag att genomföra en uppsökande informationsverksamhet i landet om enkelt avhjälpta hinder. Nyligen publicerade boverket en slutredovisning av uppdraget.

Deras slutsats är att:
-Kunskapen behöver spridas, framför allt bland små privata fastighetsägare.
-Kunskapen behöver fördjupas
-Arbetet behöver bli ”vardagsmat”, dvs. tillgänglighetsarbetet behöver
gå in som en självklar del i de ordinarie verksamheterna.

Om du är intresserad finns rapporten att ladda ner på följande länk:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Uppsokande-informationsverksamhet-om-enkelt-avhjalpta-hinder/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar