lördag 19 augusti 2017

Tillgänglig besöksnäring

Tisdag den 26 september medverkar Add Access på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland på Djurby Gård utanför Enköping, där vi berättar hur man kan göra sin verksamhet tillgänglig för besökare.

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning om tillgänglig besöksverksamhet. Öka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastmanland/beoksverksamhet.http://www.lansstyrelsen.se