torsdag 21 mars 2013

Certifierad sakkunnig


För några dagar sedan hade jag ett telefonsamtal med Boverket angående att en del kommuner har börjat ställa krav på att sakkunniga i tillgänglighet ska vara certifierade.

De svarade att enligt kapitel 10,  8 § ska det anges i kontrollplanen om kontrollen ska utföras, 
1. Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 
2. Av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (särskild sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med certifikat.

Enligt Boverket kan kommunen inte kräva certifierad sakkunnig i egenkontrollen, konsult ska väljas av byggherre. Och om man kräver särskild sakkunnig (certifierad) ska det ske vid byggsamråd om man anser att egenkontrollen inte är tillräcklig.

Enligt konsekvensutredningen till certifiering av särskilda sakkunniga i tillgänglighet (sid 11) står att om byggnadsnämnden bedömer att projekteringen är bristfällig, bör byggnadsnämnden i första hand råda byggherren att se över projekteringen.onsdag 20 mars 2013

Rapport kulturrådet

Kulturrådet skärper kraven på tillgänglighet inom kulturlivet. Kultrurådet lämnade här om dagen in en rapport till regeringen som beskriver hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning såg ut inom kulturområdet 2012. 

I rapporten "Kultur för alla - inget hinder" framgår att utvecklingen går framåt när det gäller tillgänglighet, men samtidigt finns fortfarande mycket att göra.

torsdag 14 mars 2013

Kvalitetsuppföljning

Vill du vara med och påverka hur Handisam följer upp kommuner och landsting när det gäller delaktighet för alla? Kolla då in denna länk  till Handisams hemsida där de söker personer från kommunerna som vill vara med i tre olika arbetsgrupper som ska vara med och påverka kvalitetsmått och enkäter.

torsdag 7 mars 2013

Svepyta

Jag blir lika glad varje gång jag stöter på en tillgänglighetslösning som jag kan fotografera och ha som exempel, gladast blir jag när det är bra lösningar. I dag besökte jag Micasa i Stockholm och vid entrén in till Micasa har man gjort en lösning på varningsmarkering av entrédörrens svepyta som jag aldrig sett förut.