måndag 21 september 2015

Gör miljonprogramsområdena tillgängliga!

Det skriver fyra debattörer i Dagens samhälle. De skriver att om regeringen tar chansen och inte bara renoverar utan även gör miljonprogramsområdena tillgängliga så kan samhället hålla nere utgifter för äldreomsorg
Läs artikeln här.torsdag 3 september 2015

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet


Planerna för höstens utbildning i lagkraven kring tillgänglighet är nu färdiga. I år har vi förstärkt utbildningen med juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet i Stockholm och i Örebro.
Utbildningen hålls från tisdagen 24 till torsdagen 26 november 2015 på hotell Scandic Uplandia i centrala Uppsala. Första dagen berör lagstiftning, andra dagen innemiljö och sista dagen handlar om utemiljö.
Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet eller för dig som jobbar med tillgänglighetsfrågor i kommuner eller organisationer.
Kursen inleds den 24 november med övergripande regelverk. Andra dagen, 25 november, fördjupar vi oss kring innemiljö, BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder. Den tredje dagen, 26 november 2015, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Flera dagars deltagande ger rabatterat pris.
Föreläsare kring lagstiftningen, dag 1, är Josef Zila, professor i juridik, Stockholms och Örebro universitetet och Maria Wemme som även föreläser kring innemiljö, dag 2, och utemiljö dag 3. Maria har arbetat som sakkunnig sedan slutet av nittiotalet, på uppdrag av byggföretag, kommuner och arkitektkontor.
Utbildningen knyter, genom olika exempel, ihop lagstiftningskrav och miljöutformning med de olika behov personer med funktionsnedsättning kan ha.
Kalibreringsutbildning
I år erbjuder vi även en återkommande utbildning, Kalibreringsutbildningen den 9 november 2015 för dig som har gått vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet eller som arbetar med tillgänglighets frågan och behöver kalibrera eller uppdatera dina kunskaper kring tillgänglighet.
Temat för den första kalibreringsdagen är projektering för synskadade personer. Vi får ta del av aktuell forskning av arkitekt Mai Almén som deltagit i ett antal studier inom området. Vi tittar även på hur man på bäst sätt upprättar ledstråk, samt hur man bör varningsmarkera byggnadsdelar och oskyddade glasytor.
Vi får även en uppdatering kring Diskrimineringslagen då bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015 är grund för diskriminering. Föreläsare är juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet vid Uppsala och Örebro.
Läs mer på vår hemsida, www.addaccess.se