måndag 14 februari 2011

Arbetsmarknadsminister

Onsdagen den 9 feb fick vi på Accessum besök av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, som var intresserad av tillgänglighetsfrågan samt hur vi genom företagande skapar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström skrev om Accessum i en debattartikel i VLT innan besöket. Hon skriver bland annat att hon besöker Västerås företaget Accessum som målinriktat arbetar med tillgänglighetsfrågor och som har ett stort antal personer med funktionsnedsättningar anställda. Artikeln kan du läsa här.

tisdag 8 februari 2011

Bildexempel
Har kommit av mig när det gäller att lägga ut bildexempel på enkelt avhjälpta hinder. Dessa bilder kommer från Uppsala resecentrum som är alldeles nyproducerad, och alltså skall nybyggnationsregler gälla. Man har satt upp en skylt som är taktil och med punktskrift och god kontrast. Däremot har man placerat den på dörrbladet, vilket gör att man riskerar få dörren på sig när man läser. Vidare är dörrfodret i kontrast mot vägg och dörr, men det är för smalt för att vara tydligt.

tisdag 1 februari 2011

Ny bok

Boverket har just släppt en ny bok om enkelt avhjälpta hinder, Enkelt avhjälpt- så här kan det gå till. Den kostar 212 kr att köpa, men är gratis att ladda ner. Tillgänglighetskonsult Maria Wemme och hennes man figurerar på en del av bilderna i början av boken. Boverket skriver att man vill ge en mer konkret bild av vad arbetet handlar om. Det är en bok som illustrerar olika sätt att gå till väga, inte en handbok med givna svar på hur man ska göra, skriver de vidare.

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Enkelt-avhjalpt-sa-har-kan-det-ga-till/