fredag 23 november 2012

Ny rapport


MyRight, som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, har tagit fram en rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

I rapporten Millenniemålens bortglömda barn framgår att bristande tillgänglighet, fördomar och fattigdom är de avgörande orsakerna till att majoriteten av de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som lever i utvecklingsländerna inte kommer till skolan. Läs rapporten här

fredag 16 november 2012

Ny utredning

Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson i uppdrag att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.

- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. 
Säger bostadsminister Stefan Attefall.

Läs mer på regeringens hemsida. 


torsdag 15 november 2012

tisdag 13 november 2012

Marknadsföring tillgänglighet

Kanske ligger det i tiden att marknadsföra att man kan tillgänglighet?

Nesto Arkitekter deltog i vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet 6-8 november i Stockholm. 

Några dagar senare går de ut med ett pressmeddelande att en av deras personal genomgått en utbildning som leder till sakkunskap att bedöma både arkitektonisk utformning och tekniska egenskapskrav gällande tillgänglighet.

Man skriver vidare "För att kunna förstå och använda de olika kraven i PBL på rätt sätt i olika planeringssituationer måste man också veta varför kraven är utformade som de är. Nesto Arkitektur har i och med Linda Landins vidareutbildning och tidigare kunskaper möjlighet att tidigt i projekteringen bedöma tillgänglighetsfrågan."

Läs pressmeddelandet här

torsdag 8 november 2012

Debatt

Handisams generaldirektör Hans Älfvåg skriver i en debattartikel att personer med funktionsnedsättning har svårare att få ett arbete än övrig befolkning.


Vidare skriver han att ny data från FRIDA, ett nationellt system inom kollektivtrafiken, visar att knappt sex av tio bussar i kollektivtrafiken är tillgängliga. 


Hans skriver att det är mer än tio gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt.Läs hela artikeln i Jnytt.se här

tisdag 6 november 2012

Första dagen

Första dagen på vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet i Stockholm. Jurist Jonas Christensen föreläser om juridiken kring tillgänglighet. I morgon onsdag är det dags för ett trettiotal arkitekter och byggnadsinspektörer att lära sig om innemiljö med Arkitekt Mai Almén som föreläsare.