måndag 3 september 2018

Ännu mer om vallokaler och tillgänglighet, denna gång Johan Winder. Läs mer på P4 Upplands hemsida.