onsdag 15 maj 2013

Handisam rapport

Handisam levererar i dag sin lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016, Hur är läget? Uppföljningen visar ingen utveckling från tidigare rapport, och man anser att om målen ska vara uppnådda år 2016 så behöver insatserna från myndigheter, kommuner och arbetsgivare öka.

Läs hela rapporten här.

Debattartikel i SvD

I dag skriver Handisams generaldirektör Carl Älfvåg och Maria Larsson (KD) i en debattartikel i SvD att ensamhet drabbar personer med funktionsnedsättning, och att levnadsförhållandena blir sämre.

Läs artikeln här. 


onsdag 1 maj 2013

Underkänner Byggkravsutredningens slutsatser

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning underkänner Byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet i sitt remissvar på byggkravsutredningen.

Handisam tycker att förslaget är alltför dåligt underbyggt och att utredningen i huvudsak handlar om energihushållning, man underkänner därmed byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet.

Läs hela remissvaret här.