fredag 15 juli 2016

Studentbostäder

Boverket har publicerat en utredning om vilka konsekvenserna blir om tillgänglighetskraven tas bort gällande studentbostäder.


Läs mer på Boverkets hemsida