tisdag 2 juli 2013

Ökat studentboende

Boverket har tagit fram förslag till regeländring för byggande av student- och ungdomsbostäder. Boverket föreslår flera förenklingar av regelverket men vill inte frångå kraven på tillgänglighet
Läs rapporten här. Sommarläsning

Boverkets byggregler har ändrats, så nu vet jag vad jag ska läsa i sommar :-)
Reglerna har förtydligat reglerna när det gäller tillgänglighet. Förtydligandet gäller vilka regler som är utformningskrav och vilka som är tekniska egenskapskrav, och en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler har också införts.

Här kan du läsa BBR 20