måndag 3 september 2012

BBR remiss

Nu Kan du på Boverkets webbforum http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Webbforum-for-BBR-remissen/Utformningskrav/
Se på video och ställa frågor om remissen kring ändringen av Boverket byggregler.

söndag 2 september 2012

Ny Bygg ikapp

bygg_ikapp_utg_5_6470007.jpg
Nu har 2012 års utgåva av Bygg ikapp kommit. Det är den femte revideringen som givits ut. Bygg i kapp är en referensbok kring tillgänglighet som tar upp det mesta kring tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen och standarder.

Boken finns att beställa hos Svensk byggtjänst, länk till webbshop