onsdag 29 oktober 2014

Förbättrad bostadssituation för äldre

Utredaren Eva Samuelsson ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet är att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
Läs mer på regeringens hemsida.