söndag 29 januari 2017

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Vi vill redan nu informera om nya datum för vår populära tredagarsutbildning i lagkrav kring tillgänglighet.
Den hålls 18-20 april 2017 på hotell Scandic Uplandia i centrala Uppsala och berör lagstiftning (övergripande regelverk), innemiljö (BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder) samt utemiljö (BBR och ALM).
Utbildningen är lämplig för dig som tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet, eller arbetar med tillgänglighetsfrågor inom kommunal eller annan organisation.
läs mer på www.addaccess.se