fredag 25 november 2011

Socialt företagande

Är du intresserad av socialt företagande titta då på denna länk till ett föredrag med Alec Carlberg där han förklarar vad socialt företagande är:

http://vimeo.com/30982188

Jag träffade honom vid ett föredrag i Umeå 2008 när jag berättade om mina erfarenheter kring socialt företagande.onsdag 23 november 2011

Programledare Bollibompa

Till SVTs barnprogram Bollibompa har nyligen en rullstolsburen programledare anställts, som ett steg i SVTs jämställdhetsarbete. I dag pysslade hon och gjorde ett akvarium av plastfolie, dock var bordet i studion alldeles för låg för att hon skulle kunna komma in med rullstolen under bordet, därav blev hon tvungen att sträcka sig väldigt mycket för att kunna arbeta, vilket såg ganska ansträngande ut.

Kanske kommer man på SVT i framtiden bygga studios som är tillgängliga och användbara för fler nu när man har en rullstolsburen programledare.

torsdag 17 november 2011

Uttalande bostadsministern

Bostadsministern Stefan Attefall varnade för orimliga tillgänglighetskrav på bostäder under sitt tal på Svensk Byggtjänsts konferens om miljonprogrammet onsdagen den 16 november.

Långsiktighet, tydlighet och enkelhet är enligt bostadsministen, regeringens ledord. Vi ska ha långsiktiga spelregler och ej hänfalla till kortsiktiga populistiska lösningar säger han vidare.

Han poängterar även att det är fastighetsägarens ansvar att rusta upp fastigheten och att finanseringförutsättningarna är goda hos bostadsbolagen att upprusta miljon programmen.

Han berättar sedan hur han besökt bostadsbolag som genomför upprustning av miljonprogrammen.

- hur ambitiös ska man vara när man tolkar tillgänglighetsanpassning av miljonprogram husen, kommunernas andra delar som tolkar lagstiftningen kräver att man måste ha hissar på grund av tillgänglighetskraven, det är totalt ekonomisk olönsamt att sätta in hissar, det driver upp hyran, då måste vi fundera kring hur långt vi ska gå, vi ställer ibland krav att gå så lång så att vi driver upp kostnaden för boende. Här måste vi fundera på hur vi tillämpar regelverken och hur regelverken är utformade, för det är någon som ska betala hyrorna i slutändan säger han vidare.

Se föreläsningen här. Bostadsminsitern kommer in efter 58 min.


tisdag 15 november 2011

Kontrastmarkering


Kan inte låta bli att reagera när jag ser lösningar på bristande tillgänglighet som inte fungerar. Ofta har man en bra intention att lösa bristen, men resultatet blir inte alltid så bra.

Denna bild är från en skola där man använt vit sprayfärg för att kontrastera trappan. Kontrastmarkeringen är för svag och för liten för att kunna ses av någon med synnedsättning. Antar att den även slits relativt fort.

fredag 11 november 2011

Fallolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att fallolyckor kostar samhället 22 miljarder per år.
– Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård till följd av fallolyckor. De som drabbas hårdast av fallolyckorna är framförallt äldre och sköra personer. Det är här de flesta dödsfallen finns och det är också de äldre som oftast behöver läggas in på sjukhus för sluten vård, konstaterar utredaren Jan Schyllander på MSB .

Man skriver att antalet dödliga olyckor ökar och att det dör mer människor i fallolyckor än i trafikolyckor och bränder. De tycker att vi ska satsa mer på att förebygga fallolyckor.

Att åtgärda tillgängligheten är ett sätt att minska att människor drabbas av fallolyckor.


tisdag 1 november 2011

Nytt seminarium

Boverket fortsätter att informera om enkeltavhjälpta hinder tillsammans med Handisam och SKL. Den 9 december kan du delta på detta seminarium i Stockholm.

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/Arbetet-fortsatter-med-EAH-/