torsdag 17 november 2011

Uttalande bostadsministern

Bostadsministern Stefan Attefall varnade för orimliga tillgänglighetskrav på bostäder under sitt tal på Svensk Byggtjänsts konferens om miljonprogrammet onsdagen den 16 november.

Långsiktighet, tydlighet och enkelhet är enligt bostadsministen, regeringens ledord. Vi ska ha långsiktiga spelregler och ej hänfalla till kortsiktiga populistiska lösningar säger han vidare.

Han poängterar även att det är fastighetsägarens ansvar att rusta upp fastigheten och att finanseringförutsättningarna är goda hos bostadsbolagen att upprusta miljon programmen.

Han berättar sedan hur han besökt bostadsbolag som genomför upprustning av miljonprogrammen.

- hur ambitiös ska man vara när man tolkar tillgänglighetsanpassning av miljonprogram husen, kommunernas andra delar som tolkar lagstiftningen kräver att man måste ha hissar på grund av tillgänglighetskraven, det är totalt ekonomisk olönsamt att sätta in hissar, det driver upp hyran, då måste vi fundera kring hur långt vi ska gå, vi ställer ibland krav att gå så lång så att vi driver upp kostnaden för boende. Här måste vi fundera på hur vi tillämpar regelverken och hur regelverken är utformade, för det är någon som ska betala hyrorna i slutändan säger han vidare.

Se föreläsningen här. Bostadsminsitern kommer in efter 58 min.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar