fredag 15 juli 2016

Studentbostäder

Boverket har publicerat en utredning om vilka konsekvenserna blir om tillgänglighetskraven tas bort gällande studentbostäder.


Läs mer på Boverkets hemsida

onsdag 29 juni 2016

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Nu är har vi bokat datum för vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet. Utbildningen genomförs i Uppsala den 15-17 november 2016.

fredag 20 maj 2016

Harmonisering av tillgänglighetsregler


Boverket vill harmonisera tillgänglighetsreglerna i  Norden.

Boverket anser att det finns många skäl att harmonisera tillgänglighetsreglerna i Norden. I en rapport som heter Nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler om tillgänglighet anger man att ett skäl är att de olika reglerna i de nordiska länderna är ett hinder som försvårar och fördyrar byggandet då de skiljer sig åt mellan länderna.

I en bilaga till rapporten konstateras att tillgängligheten vid nybyggnation av bostadslägenheter är minimala i Danmark jämfört med i Sverige. Man skriver bland annat följande:

Att harmonisera kan innebära att man får lätta på några krav på tillgänglighet i sitt land, medan andra krav kan behöva skärpas. Alla länder behöver vara beredda på detta, det är inte rimligen något land som i så fall inte behöver göra någon justering i sitt lands regler, utan alla behöver göra justeringar.


Läs mer här.

fredag 8 april 2016

Stipendium


Kone och Parasport Sverige utlyser stipendium för ökad tillgänglighet vid idrottsanläggningar.
Stipendiet är på 50 000 kr och kan användas till åtgärder som förbättrar tillgängligheten i eller utanför idrottsanläggningar.

läs mer här. 


söndag 3 april 2016

Utbildning

Fortfarande finns platser kvar på vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet i Uppsala den 18-20 november 2016, skynda dig innan det är försent.

http://addaccess.se/tjanster/utbildning/kursutbud/utbildning-i-lagkraven-kring-tillganglighet/

onsdag 24 februari 2016

Ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden


Den 1 januari 2016 ändrades Plan- och byggförordningen när det gäller tillfälliga anläggningsboenden, Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningstexter.

I februari genomförde Boverket ett webbseminarium om de ändrade reglerna som går att ta del av i efterhand.

Länk till Boverkets hemsida om seminariet. 
Länk direkt till webbseminariet.


torsdag 4 februari 2016

Debattartikel


Sverige har inte råd att bygga en enda ny bostad som inte fungerar för 80- eller 90-åringar. Det skriver Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet i en debattartikel i Sydsvenskan.
Läs mer här