fredag 27 april 2012

Studentbostäder

Spänningen fortsätter kring studentbostäder i Lund. Nu överklarar Boverkets Mark- och miljödomstolen i Växjös dom kring byggandet av 22 experimentbostäder som jag skrev om tidigare här. 

 – Resonemangen i domen ger inte tillräcklig vägledning inför bedömning av framtida dispensansökningar och vad som kan ses som särskilda skäl. Därför är det angeläget att rättsläget tydliggörs, skriver Boverket. 
torsdag 26 april 2012

Ledarhundsförare lämnar Sverige

Ledarhundsförare lämnar Sverige, det skriver ordföranden  i Sveriges ledahundsförare Joachim Kåhlman och vise ordföranden Sofia Thoresdotter i ett pressmeddelande i samband med internationella ledarhundsdagen i dag onsdag. De tänker flytta till Australien för där har man bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund, vilket gör att man kan använda sig av sin ledarhund i princip alla miljöer. Läs pressmeddelandet här: http://ledarhund.nu/nyheter/2012/04/24/pressmeddelande-ledarhundsforarna-lamnar-sverige/


måndag 23 april 2012

Ledarhundens dag


Ledarhunden - ett levande hjälpmedel
I morgon onsdag, är det Internationella Ledarhundsdagen. I Sverige finns det nu ca 300 personer som använder sig av ledarhund. 
Du kan köpa årets sötaste kalender med bilder på ledarhundsvalpar på  http://www.srf.nu/stod-oss/kalender/
Synskadades Riksförbund har myndighetsansvar vad gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar, och alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund. Synskadade som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som sedan kontaktar SRF. Ledarhunden ska leda förbi hinder, visa på trappor och kanter, vara lyhörd för förarens olika kommandon. 
När hunden har en vit sele på sig, jobbar den och det är viktigt att inte störa den. Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg. Den vanligaste rasen är labrador retriever.

lördag 14 april 2012

Lägre hyra och slipp tillgänglighetskraven

AF Bostäders ambition att erbjuda en lägre hyra än vanligt är ett godtagbart skäl för att ge dispens från plan- och byggförordningens krav på tillgänglighet, det anser mark- och miljödomstolen i Växjö.

Målet är att så långt som möjligt uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel ska kunna ta emot rullstolsbundna besökare. En vetenskaplig studie av hyresgästernas upplevelser kommer att genomföras. Denna studie kommer att ligga till grund för vilka typer av kompaktlägenheter som AF Bostäder ska satsa på i större skala. Enligt domen ska sedan AF Bostäder lämna in en ny dispensansökan för att få bygga dessa kompaktlägenheter i större skala.tisdag 10 april 2012

Utbildning för förtroendevalda i tillgänglighet

Vilka krav ställer nya PBL på tillgänglighet? det kan du få svar på om du anmäler dig till vår utbildning i Uppsala den 24 maj i Uppsala.

Syftet med utbildningen är att gå igenom de rättsliga grunderna för tillgänglighetskraven i främst PBL med tillhörande författningar. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om den rättsliga regleringen av tillgänglighet, och att klargöra byggnadsnämndens ansvar som planmyndighet, bygglovsgivande myndighet och som tillsynsmyndighet under PBL.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är kommunalt förtroendevald, och sitter i byggnadsnämnden eller motsvarande.

måndag 9 april 2012

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Då vi tyvärr blev tvungna att ställa in vår utbildning i Lagkraven kring tillgänglighet den 27-29 mars eftersom kursföreläsaren Sylvia Sundberg oturligt krockade på väg till Uppsala, har vi nu hittat nya datum för utbildningen. Nu ger vi utbildningen den 30/5, 31/5 och 1/6. Läs mer på aktuellt kursutbud.

PS! Sylvia klarade sig utan större skador :-) däremot blev bilen totalförstörd.