lördag 14 april 2012

Lägre hyra och slipp tillgänglighetskraven

AF Bostäders ambition att erbjuda en lägre hyra än vanligt är ett godtagbart skäl för att ge dispens från plan- och byggförordningens krav på tillgänglighet, det anser mark- och miljödomstolen i Växjö.

Målet är att så långt som möjligt uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel ska kunna ta emot rullstolsbundna besökare. En vetenskaplig studie av hyresgästernas upplevelser kommer att genomföras. Denna studie kommer att ligga till grund för vilka typer av kompaktlägenheter som AF Bostäder ska satsa på i större skala. Enligt domen ska sedan AF Bostäder lämna in en ny dispensansökan för att få bygga dessa kompaktlägenheter i större skala.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar