tisdag 10 april 2012

Utbildning för förtroendevalda i tillgänglighet

Vilka krav ställer nya PBL på tillgänglighet? det kan du få svar på om du anmäler dig till vår utbildning i Uppsala den 24 maj i Uppsala.

Syftet med utbildningen är att gå igenom de rättsliga grunderna för tillgänglighetskraven i främst PBL med tillhörande författningar. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om den rättsliga regleringen av tillgänglighet, och att klargöra byggnadsnämndens ansvar som planmyndighet, bygglovsgivande myndighet och som tillsynsmyndighet under PBL.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är kommunalt förtroendevald, och sitter i byggnadsnämnden eller motsvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar