fredag 27 april 2012

Studentbostäder

Spänningen fortsätter kring studentbostäder i Lund. Nu överklarar Boverkets Mark- och miljödomstolen i Växjös dom kring byggandet av 22 experimentbostäder som jag skrev om tidigare här. 

 – Resonemangen i domen ger inte tillräcklig vägledning inför bedömning av framtida dispensansökningar och vad som kan ses som särskilda skäl. Därför är det angeläget att rättsläget tydliggörs, skriver Boverket. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar