fredag 9 oktober 2015

Revidering Svensk standard

I går medverkade Zdenka Sramkova och Johan Winder från Add Access i första mötet med tekniska kommittén inför revideringen av standarden byggnadsutformning- Bostäder- Invändiga mått SS 914221:2006 även kallad Svensk standard.
Standarden ger underlag för projektering av ändamålsenligt utformade, utrustade och tillgängliga bostäder erforderliga mått på möbler, inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa.

måndag 5 oktober 2015

Debattartikel

Bland annat Regeringens utredare Ewa Samuelsson lägger idag fram förslag på åtgärder på SvD debattsida kring äldres boende. Bland annat vill man förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder genom att Enkelt avhjälpta hinder ska utsträckas till att gälla i entréer och trapphus i flerbostadshus. Utredningen En förbättrad bostadssituation  för äldre överlämnas idag till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Tegnér.

Läs artikeln här.

Utredningen finns att läsa här.

Jag har tidigare skrivit om utredningen här.