måndag 28 mars 2011

Tillgänglighet på karttjänst

http://en.wheelmap.org/ kan du själv gå in och berätta om du anser olika platser är tillgängliga eller ej. Siten är från Tyskland och bygger på karttjänsten Openstreetmap och är som en wikipedia lösning.

torsdag 24 mars 2011

Tillgänglighetdeklaration

Nordiska handikappolitiska rådet har antagit en tillgänglighetsdeklaration, man vill också skapa en tillgänglighetsstafett mellan nordiska kommuner för att öka engagemanget kring universell utformning. Läs mer här http://www.nordiskahandikappolitiskaradet.org/?id=108060&cid=121051

tisdag 22 mars 2011

Exempel

Nu finns Boverkets bok "Nio exempel från vardagen- om att lösa enkelt avhjälpta hinder" i webbformat, boken går även att ladda ner.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/Nio-exempel-fran-vardagen/

torsdag 17 mars 2011

Blogginlägg

Ett intressant blogginlägg av Mai Almén om sanktionsmöjligheter och tillgänglighet på bloggen Full delaktighet nu, finns att läsa här!

http://fulldelaktighet.nu/?p=2006