torsdag 24 mars 2011

Tillgänglighetdeklaration

Nordiska handikappolitiska rådet har antagit en tillgänglighetsdeklaration, man vill också skapa en tillgänglighetsstafett mellan nordiska kommuner för att öka engagemanget kring universell utformning. Läs mer här http://www.nordiskahandikappolitiskaradet.org/?id=108060&cid=121051

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar