onsdag 16 maj 2012

Tillgänglighetspakt

Tillgänglighetspakt är ett spännande namn på det samarbete Stockholm Stad försöker få till med fastighetsägarna i Stockholm. I dag hade ett 40 tal personer samlats för att lyssna till ett frukost seminarium i Stadshuset där bland annat biträdande Socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) berättade om tillgänglighetspakten.

Tanken är att de som anmäler sig till pakten ska åta sig att göra konkreta tillgänglighetsåtgärder som sedan ska följas upp under nästa år. Liknande pakt finns redan inom miljöområdet, där många inom näringslivet anslutit sig.

Organisationen Fastighetsägarna i Stockholm har samarbetat med Stockholm Stad kring denna pakt, och är du intresserad utav att gå med i pakten så hör av dig till Fastighetsägarna i Stockholm.