fredag 18 juni 2010

Semesterledighet!

Snart är det semester! Först väntar en tripp med familjen till Åre, eller rättare sagt till samhället Kall, som ligger på andra sidan Åreskutan. Jag hoppas på lite fiske med barnen och kanske lite fjällvandring. Det känns som om jag behöver en riktigt avkopplande semester efter denna hektiska vår och försommar. Redan nu ser jag fram emot höstens planerade arbeten, aldrig har våra tjänster varit så efterfrågade som nu. Tre stora inventeringsarbeten ligger förhoppningsvis i startgroparna i höst. Vidare hoppas jag att vi i höst lyckas med att starta en branschorganisation för tillgänglighetskonsulter. Accessum sitter med i en arbetsgrupp med mål att få igång en branchorganisation. http://tillgangligt.blogspot.com/2010/05/natverk-tillganglighetskonsuler.html
Inom kort är vi klara med att inventera Landstinget i Jönköpings lokaler, tre sjukhusområden har vi klarat av. Tack, framförallt Magnus Hellerfjord och Christer Larsson för era fina insatser.
Skön sommar önskar jag er alla.

måndag 7 juni 2010

Läsa

Puh! nu har man lite att läsa. Hela 863 sidor! Är Hans Ytterbergs promemoria "Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering"
http://www.regeringen.se/sb/d/12477/a/147332

fredag 4 juni 2010

Diskriminering

Folkhälsominister Maria Larsson svarar idag på ett inlägg på Politikerbloggen att det är Integrations- och jämställdhetsdepartementet som utarbetat förslag till hur bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och att förslaget innebär att om någon missgynnas genom annan parts underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, så ska denna part kunna dömas för diskriminering. Läs mer på http://www.politikerbloggen.se/2010/06/02/32291/