måndag 7 juni 2010

Läsa

Puh! nu har man lite att läsa. Hela 863 sidor! Är Hans Ytterbergs promemoria "Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering"
http://www.regeringen.se/sb/d/12477/a/147332

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar