fredag 4 juni 2010

Diskriminering

Folkhälsominister Maria Larsson svarar idag på ett inlägg på Politikerbloggen att det är Integrations- och jämställdhetsdepartementet som utarbetat förslag till hur bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och att förslaget innebär att om någon missgynnas genom annan parts underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, så ska denna part kunna dömas för diskriminering. Läs mer på http://www.politikerbloggen.se/2010/06/02/32291/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar