onsdag 3 december 2014

Inventering flerbostadshus

Boverket utlyser stöd till kommuner att inventera den fysiska tillgängligheten i flerbostadhusbeståndet. Det är viktigt att inkomma snabbt med ansökan då stöd ges i mån av tillgång på medel, 17 miljoner kronor finns att söka från Boverket under 2014 och 2015. Boverket kommer att besluta om stöd den 20 januari 2015. Boverket fördelar tillgängliga medel i den turordning som en giltig ansökan inkommit.

Kommunen kan få stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i såväl det kommunala som det privata flerbostadshusbeståndet. Inventeringen ska avse allmänna utrymmen i flerbostadshus. Ett flerbostadshus är ett hus som till minst hälften innehåller utrymmen för bostäder, och som inrymmer tre eller flera lägenheter. Som allmänna utrymmen räknas utrymmen inuti och i anslutning till byggnaden, till exempel entré, trapphus, miljöhus, garage, möjlighet till angöring, , tvättstuga och utrymmen för att ta sig mellan dessa.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om stödet.

Add Access inventerar just nu flerbostadshus på uppdrag av Tranås kommun.

Inga undantag

Boverket har i dagarna publicerat en utredning utifrån ett regeringsuppdrag kring tekniska egenskapskrav i samband med tillfälliga bygglov för studentbostäder. Utredningen kom fram till att ge undantag för tekniska egenskapskrav kring tillgänglighet inte är ekonmibesparande och inte kommer öka byggandet av studentbostäder.

Ta del av rapporten här.