onsdag 3 december 2014

Inga undantag

Boverket har i dagarna publicerat en utredning utifrån ett regeringsuppdrag kring tekniska egenskapskrav i samband med tillfälliga bygglov för studentbostäder. Utredningen kom fram till att ge undantag för tekniska egenskapskrav kring tillgänglighet inte är ekonmibesparande och inte kommer öka byggandet av studentbostäder.

Ta del av rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar