tisdag 11 december 2012

Byggkravsutredning

Byggkravsutredningen föreslår att vid byggande på privat mark och vid markanvisning av kommunal mark får särkrav avseende tekniska egenskapskrav utöver plan- och bygglagstiftningen inte ställas.

Utredningen har sedan november 2011 haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna.

Särkraven som ställs av kommunerna vid exploateringsavtal berör tekniska egenskapskraven kring energi och tillgänglighet.

Läs mer här.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från SKL angående utredningen.

onsdag 5 december 2012

FN konvention

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, röstades inte igenom i senaten i USA.

Läs mer här.tisdag 4 december 2012

Ny utredning


Ungdomsstyrelsen har idag publicerat en rapport som kommer fram till att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållande än unga utan funktionsnedsättning. Utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv har man tittat på.

Särskilt alarmerande är att deras hälsa är mycket sämre än andras. Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv, och det är fyra gånger så vanligt att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida.