tisdag 4 december 2012

Ny utredning


Ungdomsstyrelsen har idag publicerat en rapport som kommer fram till att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållande än unga utan funktionsnedsättning. Utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv har man tittat på.

Särskilt alarmerande är att deras hälsa är mycket sämre än andras. Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv, och det är fyra gånger så vanligt att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar