måndag 26 mars 2012

Webbseminarium

Den 19:e april håller Boverket ett webbseminarium om " Prövning av ansökningar om lov enligt nya PBL" Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet vänder sig i första hand till bygglovshandläggare och bygginspektörer samt handläggare på länsstyrelserna.

På följande länk kan du anmäla dig http://www.nypbl.se/utbildningar/webbseminarium-om-nytt-i-bygglov/

fredag 9 mars 2012

Konferens om boende för äldre

Den 24-25 april ger HI, SABO och Luleå kommun en konferens med olika om boende för äldre. Du får ta del av hur kommunen och fastighetsägare i Luleå samverkar kring frågor om hur bostadsbeståndet kan renoveras och utvecklas med fokus på äldre personers behov. Läs mer på följande länk, http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/Aktuellt-Bo-bra-pa-aldre-dar/boende-for-aldre--strategisk-utveckling-fastighetsutveckling-och-nya-mojligheter/

Scandic får nytt pris

Scandics satsning på tillgänglighet, uppmärksammas på nytt. Nu utser tidningen CSR i praktiken utser Scandic till en av de viktigaste påverkarna inom CSR.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/scandic_hotels/pressrelease/view/scandic-utnaemnt-till-en-av-de-viktigaste-paaverkarna-inom-csr-737787