torsdag 23 augusti 2012

Ökad efterfrågan

Det märks att tillgängligheten är en aktuell fråga och att utvecklingen går framåt. När det gäller vår uppdragsutbildning har efterfrågan ökat markant. Ofta är det arkitektkontor eller projektledningsföretag som vill ge hela personalstyrkan en gemensam grund kring lagkraven runt tillgänglighet.

Kunskapsnivån varierar ofta på kontoren, en del medarbetare har väldigt goda kunskaper kring tillgänglighet, medans andra saknar en hel del.

Läs mer om utbildningen här.

torsdag 16 augusti 2012

Tillgängligheten ökar

Nu är jag tillbaka från semestern, har rest ganska mycket på semestern i Sverige. Som vanligt kan jag inte låta bli att spana efter tillgänglighetslösningar när jag är borta och mitt intryck är att det arbetas med tillgängligheten en hel del, åtminstone på de orter jag besöker.

Det är inte alltid lösningarna är helt perfekta, men det är ändå kul att se att man försöker. Oftast är det åtgärder i utemiljön som jag stöter på, här är några bilder från Skövde där man försökt sig på att skapa kontinuerliga ledstråk vid ett torg.