måndag 2 februari 2015

Boverket på Youtube

Du vet väl att Boverket finns på Yutube? Om inte annat kan du kolla på ett inslag om utformningskrav och tekniska egenskapskrav när det gäller tillgänglighet och bostadsutformning, se inslaget här.