tisdag 27 april 2010

Sociala interaktioner

Som gravt synskadad så har man ofta svårt att uppfatta en persons ansiktsuttryck och kroppspråk under ett samtal. Ofta kan gravt synskadade personer kompensera med andra sinnen som t.ex. hörsel.

Nu finns det dock en lösning på detta problem. En forskare vid Umeå universitet presenterar en avhandling som presenterar en ny teknik, punktskrift för känlsor som ger möjligheter till social interaktion för synskadade.

En webbkamera liten som ett mynt, och en taktil känselanordning som fästes på huden ger den synskadade personen möjlighet att tolka synintryck. Kameran tolkar samtalspartnerns ansiktsuttryck och ger vibrationer på huden hos den synskadade användaren. Användaren får sedan lära sig vilka vibrationer som speglar uttryck hos samtalspartnen.

Här kan du ladda ner avhandlingen http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:308457

Processtöd Tillgänglighet

Har just genomfört min första utbildning på uppdrag av Processtöd Tillgänglighet som drivs av Handisam och Handikappförbunden. Funkade hyfsat bra och jag tror jag fick några personer att fundera över tillgänglighet och bemötande.

Processtöd Tillgänglighet - oljar processen mot ett tillgängligare arbetsliv, som de skriver på sin hemsida http://www.tillgangligtprojekt.se/
De hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och Accessum är underleverantörer när det gäller utbildningar.

När man söker projekt ur Socialfonden är det ett krav att projekten ska beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. För att underlätta detta arbete finns Processtöd Tillgänglighet.

Projektet Processtöd Tillgänglighet genomförs 2009-2011 av Handisam och Handikappförbunden och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ser fram emot att få genomföra fler utbildningar på uppdrag av Processtöd Tillgänglighet, nästa tillfälle blir i mitten på maj.