tisdag 27 april 2010

Sociala interaktioner

Som gravt synskadad så har man ofta svårt att uppfatta en persons ansiktsuttryck och kroppspråk under ett samtal. Ofta kan gravt synskadade personer kompensera med andra sinnen som t.ex. hörsel.

Nu finns det dock en lösning på detta problem. En forskare vid Umeå universitet presenterar en avhandling som presenterar en ny teknik, punktskrift för känlsor som ger möjligheter till social interaktion för synskadade.

En webbkamera liten som ett mynt, och en taktil känselanordning som fästes på huden ger den synskadade personen möjlighet att tolka synintryck. Kameran tolkar samtalspartnerns ansiktsuttryck och ger vibrationer på huden hos den synskadade användaren. Användaren får sedan lära sig vilka vibrationer som speglar uttryck hos samtalspartnen.

Här kan du ladda ner avhandlingen http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:308457

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar