onsdag 13 december 2017

Värmdö kommun

Add Access tecknar avtal med Värmdö Kommun om att inventera tillgänglighet i kommunen sporthallar med syfte att åtgärda bristande tillgänglighet och samtidigt upprätta en tillgänglighetsguide för allmänheten.
Add Access har lång erfarenhet kring att arbeta med tillgänglighetsguider, Johan har bland annat varit projektledare för Västerås Stads tillgänglighetsprojekt med syfte att upprätta en tillgänglighetsguide. Zdenka har bland annat arbetat med att uppdatera Västra Götalands tillgänglighetsdatabas.

Lidingö Stad

Add Access får förnyat förtroende från Lidingö Stad då de väljer att förnya avtalet gällande tillgänglighetskonsult i tidiga skeden, avrop sker från konsultförmedlingsföretaget Ework.

torsdag 9 november 2017

Bristande tillgänglighet


Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska från och med  1 maj 2018 omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. läs mer om det utvidgade skyddet här.


torsdag 12 oktober 2017

Föreläsning LSS bostad

Den 6 december medverkar Zdenka Sramkova från Add Access på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS boende i Stockholm. Ta del av programmet här.  

Boverket föreslår förenklad kontroll av serietillverkade hus

Boverket föreslår förenklad kontroll av serietillverkade hus i en utredning som nyligen blivit klar. Boverket föreslår två alternativ, certifierad sakkunnig och certifierat byggprojekteringsföretag. Föreslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven, inklusive utformningskraven på bostäder ska ske inför tekniskt samråd och att de ska bedömas av certifierad sakkunnig eller certifierat byggprojekteringsföretag. Utredningen heter En mer förutsägbar byggprocess.
Läs hela utredningen här.lördag 19 augusti 2017

Tillgänglig besöksnäring

Tisdag den 26 september medverkar Add Access på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland på Djurby Gård utanför Enköping, där vi berättar hur man kan göra sin verksamhet tillgänglig för besökare.

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning om tillgänglig besöksverksamhet. Öka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastmanland/beoksverksamhet.http://www.lansstyrelsen.se

fredag 16 juni 2017

Bristande tillgänglighet diskriminering

Regeringen skärper regler kring bristande tillgänglighet som diskriminering, regeringen lämnar ett förslag till Lagrådet att även företag med mindre än tio anställda ska omfattas av diskrimineringslagen.
Läs mer på svt.se här. 
Läs mer på regeringen.se här 

onsdag 14 juni 2017

Höstens utbildning


Nu har vi bokat datum för höstens utbildning i lagkraven kring tillgänglighet. Den 28-30 november 2017 kommer utbildningen genomföras på Elite Hotel Academica i Uppsala. Läs mer om utbildningen på vår hemsida


onsdag 24 maj 2017

måndag 15 maj 2017

Inriktnings proposition


Regeringen lägger fram nya inriktningen  propositionen för nya funktionshinderspolitiken, se Åsa Regnér på presskonferensen läs mer här.

Regeringen föreslår att ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderspolitiken; att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt.fredag 24 februari 2017

söndag 29 januari 2017

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Vi vill redan nu informera om nya datum för vår populära tredagarsutbildning i lagkrav kring tillgänglighet.
Den hålls 18-20 april 2017 på hotell Scandic Uplandia i centrala Uppsala och berör lagstiftning (övergripande regelverk), innemiljö (BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder) samt utemiljö (BBR och ALM).
Utbildningen är lämplig för dig som tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet, eller arbetar med tillgänglighetsfrågor inom kommunal eller annan organisation.
läs mer på www.addaccess.se