fredag 20 maj 2016

Harmonisering av tillgänglighetsregler


Boverket vill harmonisera tillgänglighetsreglerna i  Norden.

Boverket anser att det finns många skäl att harmonisera tillgänglighetsreglerna i Norden. I en rapport som heter Nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler om tillgänglighet anger man att ett skäl är att de olika reglerna i de nordiska länderna är ett hinder som försvårar och fördyrar byggandet då de skiljer sig åt mellan länderna.

I en bilaga till rapporten konstateras att tillgängligheten vid nybyggnation av bostadslägenheter är minimala i Danmark jämfört med i Sverige. Man skriver bland annat följande:

Att harmonisera kan innebära att man får lätta på några krav på tillgänglighet i sitt land, medan andra krav kan behöva skärpas. Alla länder behöver vara beredda på detta, det är inte rimligen något land som i så fall inte behöver göra någon justering i sitt lands regler, utan alla behöver göra justeringar.


Läs mer här.