tisdag 22 januari 2013

tisdag 15 januari 2013

Tysta bilar farliga

Intressant inslag på SVT Play om att tysta elbilar är farliga för fotgängare och framförallt om de är synskadade.

Kolla inslaget här

tisdag 8 januari 2013

Revidering av reglerna kring enkelt avhjälpta hinder

Vill du lämna synpunkter på Boverkets revidering av föreskrifterna kring enkelt av hjälpta hinder? Då kan du lämna dem innan 6 mars 2013 på särskild svarsfil. Ladda ner missiv, remissversion av föreskriften  här.
Den ändrade HIN 3 är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2013 och kommer att ges ut som omtryck.