torsdag 12 oktober 2017

Föreläsning LSS bostad

Den 6 december medverkar Zdenka Sramkova från Add Access på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS boende i Stockholm. Ta del av programmet här.  

Boverket föreslår förenklad kontroll av serietillverkade hus

Boverket föreslår förenklad kontroll av serietillverkade hus i en utredning som nyligen blivit klar. Boverket föreslår två alternativ, certifierad sakkunnig och certifierat byggprojekteringsföretag. Föreslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven, inklusive utformningskraven på bostäder ska ske inför tekniskt samråd och att de ska bedömas av certifierad sakkunnig eller certifierat byggprojekteringsföretag. Utredningen heter En mer förutsägbar byggprocess.
Läs hela utredningen här.