fredag 9 oktober 2015

Revidering Svensk standard

I går medverkade Zdenka Sramkova och Johan Winder från Add Access i första mötet med tekniska kommittén inför revideringen av standarden byggnadsutformning- Bostäder- Invändiga mått SS 914221:2006 även kallad Svensk standard.
Standarden ger underlag för projektering av ändamålsenligt utformade, utrustade och tillgängliga bostäder erforderliga mått på möbler, inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa.

måndag 5 oktober 2015

Debattartikel

Bland annat Regeringens utredare Ewa Samuelsson lägger idag fram förslag på åtgärder på SvD debattsida kring äldres boende. Bland annat vill man förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder genom att Enkelt avhjälpta hinder ska utsträckas till att gälla i entréer och trapphus i flerbostadshus. Utredningen En förbättrad bostadssituation  för äldre överlämnas idag till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Tegnér.

Läs artikeln här.

Utredningen finns att läsa här.

Jag har tidigare skrivit om utredningen här.


måndag 21 september 2015

Gör miljonprogramsområdena tillgängliga!

Det skriver fyra debattörer i Dagens samhälle. De skriver att om regeringen tar chansen och inte bara renoverar utan även gör miljonprogramsområdena tillgängliga så kan samhället hålla nere utgifter för äldreomsorg
Läs artikeln här.torsdag 3 september 2015

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet


Planerna för höstens utbildning i lagkraven kring tillgänglighet är nu färdiga. I år har vi förstärkt utbildningen med juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet i Stockholm och i Örebro.
Utbildningen hålls från tisdagen 24 till torsdagen 26 november 2015 på hotell Scandic Uplandia i centrala Uppsala. Första dagen berör lagstiftning, andra dagen innemiljö och sista dagen handlar om utemiljö.
Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet eller för dig som jobbar med tillgänglighetsfrågor i kommuner eller organisationer.
Kursen inleds den 24 november med övergripande regelverk. Andra dagen, 25 november, fördjupar vi oss kring innemiljö, BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder. Den tredje dagen, 26 november 2015, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Flera dagars deltagande ger rabatterat pris.
Föreläsare kring lagstiftningen, dag 1, är Josef Zila, professor i juridik, Stockholms och Örebro universitetet och Maria Wemme som även föreläser kring innemiljö, dag 2, och utemiljö dag 3. Maria har arbetat som sakkunnig sedan slutet av nittiotalet, på uppdrag av byggföretag, kommuner och arkitektkontor.
Utbildningen knyter, genom olika exempel, ihop lagstiftningskrav och miljöutformning med de olika behov personer med funktionsnedsättning kan ha.
Kalibreringsutbildning
I år erbjuder vi även en återkommande utbildning, Kalibreringsutbildningen den 9 november 2015 för dig som har gått vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet eller som arbetar med tillgänglighets frågan och behöver kalibrera eller uppdatera dina kunskaper kring tillgänglighet.
Temat för den första kalibreringsdagen är projektering för synskadade personer. Vi får ta del av aktuell forskning av arkitekt Mai Almén som deltagit i ett antal studier inom området. Vi tittar även på hur man på bäst sätt upprättar ledstråk, samt hur man bör varningsmarkera byggnadsdelar och oskyddade glasytor.
Vi får även en uppdatering kring Diskrimineringslagen då bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015 är grund för diskriminering. Föreläsare är juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet vid Uppsala och Örebro.
Läs mer på vår hemsida, www.addaccess.se

tisdag 30 juni 2015

Kalibreringsdagen

I år erbjuder vi på Add Access en ny, återkommande utbildning, Kalibreringsutbildningen den 9 november 2015 på hotell Scandic i Uppsala, för dig som har gått vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet eller som arbetar med tillgänglighets frågan och behöver kalibrera eller uppdatera dina kunskaper kring tillgänglighet.
Temat för den första kalibreringsdagen är projektering för synskadade personer. Vi får ta del av aktuell forskning av arkitekt Mai Almén som deltagit i ett antal studier inom området. Vi tittar även på hur man på bäst sätt upprättar ledstråk, samt hur man bör varningsmarkera byggnadsdelar och oskyddade glasytor.
Vi får även en uppdatering kring Diskrimineringslagen då bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015 är grund för diskriminering. Föreläsare är juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet vid Uppsala och Örebro.
Läs mer om utbildningen på vår hemsida.

torsdag 25 juni 2015

Debattartikel

Fyra politiker skriver i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle att äldre kan bo kvar hemma längre om fastighetsägare får bidrag för att tillgänglighetsanpassa lägenheter.

Läs artikeln här. 

onsdag 13 maj 2015

S 2014:10 Utredningen om bostäder för äldre

Nya rapporter publicerade på Utredningen om bostäder för äldre som handlar om tillgänglighet i bostäder för äldre. Utredaren ska ta fram förslag till åtgärder som kan underlätta för äldre människor att inneha eller skaffa sig en lämplig bostads, som det går att bo kvar i även om rörligheten skulle försämras.

Jag har tidigare skrivit om utredningen här.

Läs mer här. 

Webbsändning Boverket

Den 13 maj sänder Boverket ett Webbseminarium om Attefallsregler och ändring och ombyggnation

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbseminarier/om-attefallsregler-andring-av-byggnader-och-byggtillsyn/

onsdag 6 maj 2015

Tillgänglighet i fokus över hela landet

Arbetsmiljöverket granskar och informerar om tillgänglighet på arbetsplatser i hela landet från och med april till juni. Målet är en bättre arbetsmiljö för alla, specifikt för personer med funktionsnedsättning.

Genom våra inspektioner vill vi göra det osynliga synligt, och höja kunskapen hos arbetsgivarna om vad som behövs för att öka tillgängligheten, skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

måndag 27 april 2015

Nya utgåvor

Om du är intresserad av tillgänglighetsfrågan så är det dags att köpa in ny litteratur. Svensk Byggtjänst har just gett ut en ny utgåva av Bygg Ikapp, som är en uppslagsbok gällande lagar och regler kring tillgänglighet, läs mer här 

Myndigheten för delaktighet, MFD har även de gett ut en ny utgåva av Riv hindren, som är riktlinjer och stöd för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig, läs mer här 

måndag 2 februari 2015

Boverket på Youtube

Du vet väl att Boverket finns på Yutube? Om inte annat kan du kolla på ett inslag om utformningskrav och tekniska egenskapskrav när det gäller tillgänglighet och bostadsutformning, se inslaget här.

fredag 30 januari 2015

Diskrimineringslag

DO, Diskrimineringsombudsmannen går nu vidare med Stina Hörbergs anmälan av Göteborgs universitet och andra IT-tjänster för bristande tillgänglighet, läs mer här 

Inventering flerbostadshus

Tidskriften Hem & hyra skriver om vårt uppdrag att inventera flerbostadshus i Tranås kommun. 
Läs artikeln här. 

tisdag 13 januari 2015

Jakt

Svensk Jakt tycker att funktionshindrade personer ska få använda fyrhjulingar efter all vilt och att detta ska vara tillåtet över hela landet.

Läs inlägget på Svensk Jakt här.

lördag 10 januari 2015

Översyn lagen om bostasanpassningsbidrag

Boverket har på uppdrag av Regeringen gjort en utredning om lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Man föreslår bland annat att om sökanden går med på det, kan fastighetsägare ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen. Bidraget kan då innebära att bostadsbidraget kan bli ett delfinansiering av en mer generell lösning, t.ex. höja marken vid entré i stället för att installera ramp.
Läs rapporten här.