lördag 10 januari 2015

Översyn lagen om bostasanpassningsbidrag

Boverket har på uppdrag av Regeringen gjort en utredning om lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Man föreslår bland annat att om sökanden går med på det, kan fastighetsägare ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen. Bidraget kan då innebära att bostadsbidraget kan bli ett delfinansiering av en mer generell lösning, t.ex. höja marken vid entré i stället för att installera ramp.
Läs rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar