tisdag 30 juni 2015

Kalibreringsdagen

I år erbjuder vi på Add Access en ny, återkommande utbildning, Kalibreringsutbildningen den 9 november 2015 på hotell Scandic i Uppsala, för dig som har gått vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet eller som arbetar med tillgänglighets frågan och behöver kalibrera eller uppdatera dina kunskaper kring tillgänglighet.
Temat för den första kalibreringsdagen är projektering för synskadade personer. Vi får ta del av aktuell forskning av arkitekt Mai Almén som deltagit i ett antal studier inom området. Vi tittar även på hur man på bäst sätt upprättar ledstråk, samt hur man bör varningsmarkera byggnadsdelar och oskyddade glasytor.
Vi får även en uppdatering kring Diskrimineringslagen då bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015 är grund för diskriminering. Föreläsare är juridikprofessor Josef Zila, verksam vid universitetet vid Uppsala och Örebro.
Läs mer om utbildningen på vår hemsida.

torsdag 25 juni 2015

Debattartikel

Fyra politiker skriver i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle att äldre kan bo kvar hemma längre om fastighetsägare får bidrag för att tillgänglighetsanpassa lägenheter.

Läs artikeln här.