söndag 19 januari 2014

Bristande tillgänglighet grund för diskriminering

18 mars kommer regeringen lägga fram en proposition kring bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Ansvarig minister är Erik Ullenhag.

Här kan du läsa promemorian Bortom fagert tal. Boverkets remissvar kan du läsa här. onsdag 8 januari 2014

Fäktning för synskadade

Rullstolsfäktning, det vill säga, fäkta och vara rullstolsburen är en etablerad idrott framförallt i Tyskland och Frankrike, men att kunna utöva värjfäktning och ha en synskada var helt nytt för mig. Ändå har jag utövat fäktning sedan jag var 10 år, vilket visar att begränsningar ofta sitter i huvudet.

Två föreningar, Syd i fokus och LatiCe  driver tillsammans med Fäktklubben FFF ett projekt som syftar att skapa intresse hos synskadade personer att börja fäkta.


Besök gärna deras blogg här.

tisdag 7 januari 2014

Stöd inventering tillgänglighet

Fortfarande finns det chans att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.


17,5 miljoner kronor har regeringen avsatt för stödet. Stödet får lämnas för den beräknade kostnaden att inventera men får inte överstiga 500 000 kr per stödmottagare.