söndag 19 januari 2014

Bristande tillgänglighet grund för diskriminering

18 mars kommer regeringen lägga fram en proposition kring bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Ansvarig minister är Erik Ullenhag.

Här kan du läsa promemorian Bortom fagert tal. Boverkets remissvar kan du läsa här. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar