söndag 2 mars 2014

På måndag, den 3 mars klockan 10.00 håller regeringen en webbutsändning om lagrådsremiss om ändringar i diskrimineringslagen  när det gäller bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av utsändningen här http://www.regeringen.se/sb/d/18507/a/235239

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar