måndag 3 mars 2014

SvD

Debatt artikel i SvD i samband med regeringens förslag till bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund av Erik Ullenhag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd

Lagrådsremissen hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18379/a/235277

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar