fredag 21 mars 2014

Propposition 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Prop. 2013/14:198 föreslås träda i kraft 1 januari 2015. 

torsdag 13 mars 2014

onsdag 12 mars 2014

Lagrådsremiss

Nu har lagrådet lämnat sitt Yttrande kring regeringens lagrådsförslag kring bristande tillgänglighet och diskriminering.

torsdag 6 mars 2014

Replik

Låt handikapporganisationer få överklaga detaljplanebeslut. Det skriver jag och Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik AB i en replik till Erik Ullenhags debattartikel om att en ny lag ska ge funktionshindrade bättre möjligheter att kunna delta.
Läs repliken här. 

måndag 3 mars 2014

SvD

Debatt artikel i SvD i samband med regeringens förslag till bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund av Erik Ullenhag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd

Lagrådsremissen hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18379/a/235277

söndag 2 mars 2014

På måndag, den 3 mars klockan 10.00 håller regeringen en webbutsändning om lagrådsremiss om ändringar i diskrimineringslagen  när det gäller bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av utsändningen här http://www.regeringen.se/sb/d/18507/a/235239